Ing. Josef Křižan
Brněnská Pole 1810/5
Šlapanice
664 51

tel.: 605 866 079
e-mail: obchod@kuchyne-vybaveni.cz

IČ: 63447550
DIČ: CZ7108094301

Číslo účtu pro platbu v Kč: 2300084954/2010 Fio banka, a.s.
Číslo účtu pro platbu v Eurech: SK2283300000002500572688 Fio banka, a.s.

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Šlapanice, č. j.: OŽÚ-ČJ/100317-18/NAK, sp. značka: OŽÚ/8816-2018/NAK